Alla borde lära sig HLR

HLR (härt- lungräddning) är en av de bästa färdigheterna vi alla borde kunna. Flera av oss kan säkert gå hela livet utan att behöva använda dessa kunskaper, men kan man vara på rätt plats vid rätt tillfälle kan HLR vara skillnaden mellan liv och död.HLR är en teknik som används när någon drabbats av hjärtstopp. Härt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste anledningarna till varför personer drabbas, men det kan hända vem som helst och när som helst. En drabbad person blir medvetslös inom 10-20 sekunder och slutar sedan att andas. Ögonblick efteråt stannar även hjärtat.Genom HLR tvingar man den drabbades hjärta och lungor att arbeta genom att andas in i deras lungor och rytmiskt tycka ned bröstkorgen. Detta är i grund en väldigt lätt teknik att lära sig, men har man inte lärt från en riktig instruktör finns alltid risken att man gör fel och inte hjälper personen.Kurser inom HLR hålls över hela landet och allt som krävs är att man tar kontakt med rätt person eller organisation. Man kan till exempel fråga om det finns ett intresse att lära sig detta på sin arbetsplats och då ta kontakt med chefen eller sitt skyddsombud och fråga om det är något de kan anordna.Speciella kurser för HLR av barn finns också. Detta beror på att tekniken skiljer sig något från de man använder på vuxna. I en nödsituation kan man dock använda samma teknik bara med mindre kraft. Det kommer absolut vara bättre alternativ än att inte göra något alls.Dödsfall från plötsligt hjärtstopp skulle kunna falla drastiskt om fler visste hur man agerade i en sådan situation. Även om utryckningspersonal kan vara på plats snabbt ökar risken för dödsfall med omkring 10% för varje minut som går utan att den drabbade får hjälp.