Mental hälsa

När många hör ordet hälsa är det den fysiska hälsan som man tänker på. Hur ofta man tränar, vilken kost man äter, hur kroppen fungerar. Många glömmer bort att en stor del i en god hälsa är den mentala hälsan. Hur vi mår inombords, vilka tankar vi har, hur vi känner. Dessa aspekter är inte så lätt att sätta fingret på och det är något som vi i många fall glömmer bort.För många är det lättare att beröra hälsoaspekten kring mat och motion. Vi lägger om kosten, äter det kroppen behöver för att må bättre. Eller så skriver vi ner ett träningsprogram vi ska följa för att förbättra konditionen och styrkan i kroppen. Att lägga tid på att träna upp den mentala hälsan är svårare. Självreflektion kan i många fall bli en bristvara.Oftast brukar vi inte tänka på den mentala hälsan förrän vi märker att den inte är så god. Kanske vi stressat en längre tid och har svårt med koncentration, trötthet och motovation. Kanske det har varit några tuffa perioder på det personliga planet som gör att vårt allmäntillstånd inte känns bra längre. Den mentala hälsan är något vi absolut måste jobba med, inte bara när vi inte mår bra. Kroppen fungerar och verkar som en helhet och det spelar ingen roll hur vältränade vi är om den mentala hälsan är i obalans.Så har du inte börjat än, ge dig tid att träna och värna om din mentala hälsa. Boka in en stund varje dag och börja meditera. Har du svårt att komma igång kan det vara till hjälp att träffa en coach eller samtalsterapeut. En opartisk person som kan hjälpa och guida dig på ditt mentala plan, att hitta det som finns inom dig och att reda ut eventuella hinder på vägen.