Nyttan med att sluta röka

Skadar rökning hälsan?

Ända sedan rökningens negativa hälsoeffekter kartlades under 1950-talet och 1960-talet röker allt färre människor. Samtidigt så bekräftas det hälsofarliga i att röka hela tiden med nya studier. Rökning är kanske den enskilda faktor som påverkar vår hälsa absolut mest i negativ bemärkelse. Dock är det trots allt många rökare som har väldigt svårt att sluta. Som rökare bör man ändå försöka att göra allt man kan för att sluta då effekterna av rökning trots allt är väldigt negativa.

Den som slutar röka kommer nästan direkt att märka av flera positiva effekter. Redan inom en halvtimme återgår puls och blodtrycksvärde till det normala. Inom två dygn har både all kolmonoxid samt allt nikotin försvunnit ur kroppen, dessutom har smak och lukt avsevärt förbättrats.

Inom kommande dygn kommer även andningen att bli betydligt lättare samtidigt som luftrören slappnar av. Följande månader kommer man få en bättre cirkulation i kroppen, vilket i sin tur leder till att promenader och löpning blir betydligt lättare att sig an. Hosta, väsande samt problem med andningen kommer att upphöra. Dessutom kommer lungornas kapacitet att ta upp syre förbättras med upp till så mycket som 10 %.

På längre sikt minskar även risken för en rad olika sjukdomar för den som slutar. Exempelvis så halveras risken för hjärtinfarkt inom ett år. Efter 10 år kommer även risken för att utveckla lungcancer ha halverats, samtidigt som risken för hjärtinfarkt nu är den samma som för den som inte röker.

Andra fördelar med att sluta röka är bland annat att stress minskar eftersom man inte hela tiden har det där röksuget, som gör att man bara måste ut och ta en cigg. Dessutom kommer man att uppleva att man har mer energi och även att ens hy förbättras betydligt. Ekonomin är en annan aspekt.

Det är dyrt att röka. Röker man två paket i veckan á 50 kronor, innebär detta att man sparar drygt 5 000 kr per år genom att sluta röka.

För den som har bestämt sig för att sluta röka kan så kallade elektroniska cigaretter vara ett alternativ under en övergångsperiod. E-cigaretter innehåller till skillnad från vanliga cigaretter inga giftiga ämnen och producerar heller ingen tobaksrök, utan istället vattenånga, vilket gör att det även gör det möjligt att ”röka” inomhus utan att någon störs av det.

Vissa e-cigaretter innehåller nikotin, vilket gör de till ett bra alternativ till exempelvis nikotinplåster och nikotintuggummi.

About