Tänk på alla aspekter av hälsan

Hälsa är en otroligt brett koncept som innefattar det mesta som händer med vår kropp. Att äta hälsosamt och träna regelbundet är något vi alla fått höra vi kan göra för att förbättra vår hälsa. Och medan det absolut är sant är det inte det enda som påverkar oss till vardagen.

Kontrollera hörsel och syn

Hörsel- och synkontroller är två saker man regelbundet bör få undersökt, speciellt när man blir äldre. Båda syn och hörsel försämras med tiden och då det ofta sker väldigt gradvis är man inte alltid medveten om hur mycket sämre man hör eller ser idag jämfört med ett par år sedan. Optiker som hjälper oss att kontrollera synen finns lite överallt idag och alla vet säkert om ett flertal platser de kan vända sig till. Hörseln är dock inte lika allmänt känt, men det finns företag som Eartech som kan hjälpa en med detta.

Blodtryck, blodsocker och blodfetter

Kan man inte minnas att man någonsin kollat varken blodtrycket, blodsockret eller blodfetter kan detta vara något man vill göra. Har man någonsin uppmätt ett värde som ligger utanför gränsvärdena för vad som räknas som normalt för någon eller några av dessa är det klokt att regelbundet kontrollera detta. Omkring var femte år är något som då normalt sett brukar rekommenderas. Det finns många personer som har förhöjda värden av en eller flera av dessa utan att veta om det. Vilket kan leda till allvarliga problem senare i livet.

Bröst- och livmoderkontroll

Allmänna hälsokontroller anses inte ha något värde då det statistiskt sett inte visat leda till minskad sjuklighet eller dödlighet. Men för en de specifika sjukdomar finns det ett klart och tydligt värde i att göra regelbundna kontroller. Två av dessa är bröstkontroller och cellprover från livmoderhalsen på kvinnor. Detta beror på att kontrollerna är bra på att hitta tecken på allvarliga sjukdomar i ett tillräckligt tidigt stadium