Vikten att kunna första hjälpen och HLR

Kunskap är inte tung att bära och om den kan rädda liv så är det än viktigare att ha den kunskapen. Vikten att kunna första hjälpen och HLR kan inte nog beskrivas. Om man kommer på en olycksplats som första person så är det bra att veta hur man ska hantera den situationen.

HLR

Vi har tidigare skrivit en artikel om grundläggande kunskaper inom hjärt- och lungräddning. Nu behöver man inte utbilda sig till läkare eller sjuksköterska utan att man kan hantera en situation som uppstår. Det första man ska göra om man kommer till en olycksplats är att ringa 112, beskriva läget och hur många som är skadade. Är man fler på plats så kan någon ringa och den som har kunskapen om HLR börja utföra den om detta är behovet.

Första hjälpen

Att gå lära sig första hjälpen och om hur man bäst stoppar en blödning eller annat kan vara bra att kunna. Det kan vara hemma som dina kunskaper kan komma till användning. Vad ska man göra om någon bränt sig illa  eller någon annan olycka. Se till så du har det som behövs för att lägga om ett sår eller annan skada. En låda för första hjälpen ska vara något som finns i alla hem. Här nedan kan du se vad som absolut bör finnas med i ett kit för första hjälpen:

  • Plåster i olika storlekar
  • Någon form av sårförslutning
  • Bandage
  • Sax
  • Kompresser i lite olika storlekar
  • Desinfektionsmedel
  • Förband i olika storlekar
  • Pincett